Az MCC Fiatal Tehetség Programjának (FIT) szakmai vezetőjeként hiszek abban, hogy a formális oktatáson túlmutató pedagógiai módszerek és témakörök alkalmasak a tehetségígéretek felismerésére és kibontakoztatására. Felső tagozatos tehetséggondozó képzésünk a komplexitásra törekszik, igyekszünk mindenkit saját erősségeire, készségeire ráébreszteni, és a gyermek életében fontos szerepet játszó külső szereplők (pedagógusok, szülők) bevonásával a teljes személyiségre hatni. A FIT Program olyan élménypedagógiai megközelítésmóddal (a "learning by doing" elve, játszva tanulás) él, amely harmonizál a formális és nem-formális oktatásban szerzett tapasztalataimmal. Szakmai főigazgató-helyettesként feladatom a képzési szintek összehangolása, az MCC teljes tehetséggondozó pályaívének biztosítása, az intézményben rejlő innovatív és kreatív kapacitás kiaknázása.

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként, pedagógusként, egyetemi óraadóként lehetőségem nyílt az alsó tagozattól a doktori képzésig minden oktatási szinten tapasztalatokat gyűjteni. Dolgoztam és dolgozom jelenleg is a média világában, így fontosnak tartom a kommunikációs készségek, illetve az önkifejezés fejlesztését a tehetséggondozás minden területén; szóban és írásban egyaránt.

Kutatási területem az alkalmazott nyelvészet és a digitális pedagógia, emellett kortárs költészettel, kreatív írással és retorikával foglalkozom.