Hörcher Ferenc (1964) politikai filozófus, politikai eszmetörténész, esztéta, irodalomkritikus. Tanulmányait a következő egyetemeken végezte: Budapest, Oxford (Egyesült Királyság) and Brussels/Leuven (Belgium). A Politika- és Államelméleti Kutatóintézet intézetvezetője, az MTA BTK Filozófiai Intézet tudományos tanácsadója. Vendégoktatóként a következő egyetemeken tanított: Jagelló Egyetem, Krakkó (Lengyelország), Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia). Kutatóként a következő egyetemeken és kutatóintézetekben fordult meg (három hónapnál hosszabb ideig): Bécs (Ausztria), Göttingen (Németország), Wassenaar (Hollandia), Cambridge (Egyesült Királyság), Edinburgh (Egyesült Királyság), Notre Dame University (USA). Kutatási területei - konzervativizmus és liberalizmus, kora modern (magyar és egyetemes) politikai eszmetörténet, klasszikus magyar politikai gondolkodás, kora modern és kortárs művészetfilozófia.