image (46).png

MCC- Mindset Pszichológia Iskola

Edu sétány
Aug.
5.
csütörtök
10:00–18:00
Edu sétány

Hogyan lesznek leendő kollégáink felkészültek, hogyan kerülnek a korszerű ismeretek, módszertani tudás, önreflexiós képességek birtokába, hogyan vérteződnek fel gyakorlati tapasztalatokkal és a lélektan emberi értékeivel? Az egyiket ezek közül az MCC – Mindset Pszichológia Iskola jelenti.

Iskolánk diákjai Budapest három pszichológia képzésének hivatásuk iránt leginkább elkötelezett, legkiválóbb, legszélesebb érdeklődési körű hallgatói közül kerülnek ki. A három képzőhely – az ELTE, a Károli, a Pázmány – értékeinek összeadódása, a különböző alma materek ilyetén összekapcsolása iskolánk egyik kiemelkedő értéke. A lélektan mint hivatás értékeit a személyes oktató-hallgató kapcsolatban lehet átadni. A kliensekhez közel vivő érdeklődés, az ítélkezésmentesség, a sokszempontúság, a hitelesség, a beleérző-képesség, az erőfeszítésekre való hajlandóság, a szakmai alázat, a rugalmas és nyitott gondolkodás, a komplexitás iránti igény, az érzékenység, az együttműködő hozzáállás, az önfejlesztési igény, az értelmiségi létmódhoz illő gondolkodás hallgatóinkban meglévő csíráit a személyesség révén lehet kibontakoztatni, növelni, szárba szökkenésüket kísérni. Oktatóink legalább annyira hivatásbeli példaképek, ezen értékek hordozói és hiteles képviselői, mint szakmai felkészültségük, képzettségük és előmenetelük révén az ismeretek forrásai. Az MCC legfiatalabb szakirányaként a Mindset-közösséggel szoros együttműködésben jöttünk létre 2018-ban. A Mindsettel, amely pszichológiai szaklap, tanácsadó- és terápiás központ, illetve szakmai közösség is egyben, azóta is együtt keressük a lélektan gazdagító hagyományainak és a legfrissebb kihívásokra adható érvényes válaszok összeegyeztetésének útját.

Fesztivál programok:

-Digitális tudatosság/detox gyakorlatok, pszichoedukációs jelleggel (Dr. Márky Ádám) 5-10 perces beszélgetés/ saját élmény

-Önismereti játékok egyéni/kiscsoportos (Szőnyi Lídia, Hal Melinda) 5-15 perces gyakorlatok, színezők, labdajátékok

-Relaxációs, imaginációs gyakorlatok (Éger Csaba) 5-10 perces saját élményű gyakorlatok

-Iskola tevékenységének bemutatása 5 percben

 
 
 
 

Programok

Mathias Corvinus Collegium 2024. Minden jog fenntartva.